Filtrer resultater (1)
Tilgjengelige land
Land hvor dette produktet er tilgjengelig. Merk: Kundestøtte er kanskje ikke tilgjengelig i dette landet.
Ingen produkter tilgjengelig i Norge
USA
Plassering

Relaterte kategorier

1 resultater
Nettverksundersøkelse og analyse etter brudd
Enterprise gir dyp synlighet av direkte data direkte på endepunktet, og hjelper deg med å gjennomføre raskere, mer målrettet bedriftsrettet post-brudd, HR og samsvarsundersøkelser i én robust løsning. Med Enterprise kan du reagere raskt og diskret fra avstand, samtidig som du opprettholder sporbarheten og legger til rette for fokuserte rettsmedisinske undersøkelser og analyse etter bruddet, uten avbrudd i forretningsdriften. Lær mer om Forensic Toolkit (FTK)

Funksjoner

  • Etterforskningsstyring
  • Hendelseshåndtering
  • Sluttpunktbeskyttelse
  • Rapportering/analyse
  • Søk/filter
  • Prioritering
  • Trusseletterretning
  • Deteksjon av avvik/skadevare
  • Varsler/meldinger