1 resultater
Alchemer sørger for at tilbakemeldinger leveres til de som kan ta grep, ved å integrere tilbakemeldinger i systemene de bruker hver dag.
Alchemer tilbyr verdens mest fleksible tilbakemeldings- og datainnsamlingsplattformer og undersøkelsesprogramvarer, med dobbelt så mange spørsmålstyper som konkurrentene og en lavkodet design som gjør det mulig for innovative tenkere på tvers av organisasjoner å løse reelle forretningsproblemer på en kostnadseffektiv måte. Alchemer hjelper over 15 000 globale kunder og 30 % av Fortune 500. Lær mer om Alchemer

Funksjoner

  • Kontaktadministrasjon
  • Masseteksting
  • Varsler/meldinger
  • Tilpassede maler
  • Søkeordsporing
  • Malledelse