15 års erfaring med å hjelpe bedrifter
velge bedre programvare

NoSQL Databaser programvare

NoSQL-databaser er ikke-relasjonelle databaser som bruker dynamiske skjema for ustrukturerte data gjennom administrering av dokumenter, nøkkelverdier, grafer og bred kolonnelagring av data. NoSQL-databaser lagrer data i stort volum med utskiftbare skjema for rask lagring og gjenfinning av data over en rekke servere som kan brukes av utviklere for korrekt dataskalering.

1 resultater

Dataplattform spesialbygget med en database med flere modeller og semantisk AI-teknologi for å avsløre smartere beslutninger – raskere.
MarkLogic er en dataplattform spesialbygd med en database med flere modeller og semantisk AI-teknologi. MarkLogic-plattformen samler data fra alle kilder og kombinerer dem med aktive metadata og betyr at du kan levere pålitelig innsikt som fremmer rask handling og innovasjon. Kunnskapen og innsikten du trenger starter med dataene dine – avdekk mer verdi og frigjør innovasjon. Lær mer om MarkLogic

Funksjoner

  • Nøkkelverdi-butikkdatabase
  • Dokumentdatabase
  • Grafdatabase
  • Kolonnedatabase
  • Objektorientert database