15 års erfaring med å hjelpe bedrifter
velge bedre programvare

Conflict Checking Software

Programvare for konfliktkontroll brukes av advokatbyråer til å kontrollere at representasjonen av en klient ikke involverer noen samtidige interessekonflikter.

1 resultater

UniCourt gir API-tilgang til rettsdata for effektivisering av konfliktsjekkscreening for nåværende og tidligere klienter og laterale ansettelser.
UniCourt er en leder i å gjøre rettsdata mer tilgjengelige og nyttige med funksjonen «juridiske data som tjeneste» (LDaaS). Det gir fagfolk i konfliktløsning sømløs tilgang til statlige og føderale (PACER) domstolsdata gjennom nettapp og API-er for screening av konflikter knyttet til rettstvister for nåværende og tidligere klienter, samt rekruttering av kandidater. Lær mer om UniCourt Enterprise API

Funksjoner

  • Søk etter forhindring av konflikter
  • Klientdatabase
  • Dataimport/-eksport
  • Rapportering/analyse
  • Søk/filter