15 års erfaring med å hjelpe bedrifter
velge bedre programvare

Manufacturing Software

Programvare for produksjon hjelper produsenter med å møte kundenes krav gjennom funksjoner som pristilbud, prognostisering, bestilling, produksjon og kvalitetssikringsverktøy. Ofte inkluderer de strekkoding og kontroller med hensyn til lager, reservedeler og butikkutstyr. Programvare for produksjon kan også inkludere regnskapsmoduler eller integreres i regnskapssystemer. Relaterte programmer finnes i kategoriene programvare for produksjonsutførelse, programvare for planlegging av materialbehov og programvare for produksjonsplanlegging.

9 resultater

Seamlessly connect your shop floor operations, real-time data, and inventory management on one, cloud manufacturing platform. Lær mer om StartProto
StartProto is a cloud-based manufacturing solution that helps businesses streamline quoting, routing & product scheduling operations. StartProto seamlessly integrates with your existing workflows. From quote to cash, modernize all your manufacturing processes and optimize your operations with our lightweight but powerful software. Connected Sales Process - Manage shop workflows by creating quotes that seamlessly convert to orders and costing breakdowns. Manage Complex Assemblies - Facilitate the execution of assembly across many parts of the shop. Track Job Progress - Track progress of orders and jobs. Keep tabs of what is in make-to-stock and make-to-order. Document and Comment - Document and distribute real time feedback and insights from the shop floor. Track Inventory Levels - Track inventory levels in real time with automated consumption calculations. Inbound & Outbound Flows - Create shipments and receipts for all of the items that come in and out of the shop. Lær mer om StartProto

Funksjoner

 • Kvalitetsstyring
 • Innkjøpsordrehåndtering
 • Produksjonsstyring
 • Sporbarhet
 • Dataimport/-eksport
 • MES
 • Rapportering/analyse
 • Pristilbud/estimater
 • Dokumentledelse
Ta kontroll over produksjonsprosessen, fra leverandører og råvarer til kunder og ferdigvarer, med NetSuite.
NetSuites enhetlige plattform gir ende-til-ende-synlighet for å maksimere produksjonsoperasjoner. Administrer leverandørforhold og automatiser kjøp. Planlegging av tilbud og etterspørsel bidrar til å forutsi fremtidige lagerbehov basert på historisk etterspørsel, sesong- og salgsprognoser, og å avgjøre hvordan du best kan utføre disse planene. Kapasitets- og produksjonsplanlegging optimaliserer produksjonsplaner og maskinressurser effektivt. Administrer lagerbeholdning med fullstendig synlighet over hele produktets livsløp. Lær mer om NetSuite

Funksjoner

 • Kvalitetsstyring
 • Innkjøpsordrehåndtering
 • Produksjonsstyring
 • Sporbarhet
 • Dataimport/-eksport
 • MES
 • Rapportering/analyse
 • Pristilbud/estimater
 • Dokumentledelse
Programmet gir en pakke integrerte apper med åpen kildekode for administrasjon av CRM, PoS, nettsteder, e-handel, salg, regnskapsføring, lagerstyring, HR, markedsføring med mer.
Odoo er en fullintegrert, tilpassbar programvare med åpen kildekode som er full av ekspertutviklede, brukervennlige forretningsapplikasjoner. Odoos intuitive database kan oppfylle de fleste av bedriftens behov, som CRM, salg, prosjekt, produksjon, lagerstyring og regnskapsføring, for å nevne noe. Odoo er en alt-i-ett-programvareløsning utviklet for å møte behovene til enhver bedrift, uavhengig av størrelse (og budsjett). Lær mer om Odoo

Funksjoner

 • Kvalitetsstyring
 • Innkjøpsordrehåndtering
 • Produksjonsstyring
 • Sporbarhet
 • Dataimport/-eksport
 • MES
 • Rapportering/analyse
 • Pristilbud/estimater
 • Dokumentledelse
100% cloud-based manufacturing software made easy. All-in-one solution. Easy-to-use. Ready-to-go. Schedule a free product tour.
Manufacturing Software Made Easy. Our solution is easy-to-use with a cloud-based platform for unlimited scalability. Centralize document control, approve CAPA's and eliminate paper processes. Automate ISO & FDA compliance. Easily capture FDA 21 CFR Part 11 electronic signatures approvals. Gain 100% traceability. QT9 QMS is an all-in-one solution User-friendly solution that makes it quick and easy to get started. Schedule a demo and star a trial today. Lær mer om QT9 QMS

Funksjoner

 • Kvalitetsstyring
 • Innkjøpsordrehåndtering
 • Produksjonsstyring
 • Sporbarhet
 • Dataimport/-eksport
 • MES
 • Rapportering/analyse
 • Pristilbud/estimater
 • Dokumentledelse
VelocityEHS ESG|EHS reduserer bedriftsrisiko ved å sikre at farene reduseres og at sløyfen er lukket for korrigerende handlinger
VelocityEHS ESG|EHS-programvaren brukes av en tredjedel av Fortune Global 1000 og tusenvis av andre selskaper på tvers av bransjer for å styre ulike HMS-programmer. Den nye VelocityEHS Accelerate Platform inkluderer muligheter for hendelseshåndtering, risikohåndtering, industriell hygiene, sikkerhetsadministrasjon, kjemikalieadministrasjon, revisjoner og inspeksjoner, handlingsadministrasjon, opplæring og læring, ergonomi, luft-, vann- og avfallshåndtering og beredskapstjenester. Lær mer om VelocityEHS

Funksjoner

 • Kvalitetsstyring
 • Innkjøpsordrehåndtering
 • Produksjonsstyring
 • Sporbarhet
 • Dataimport/-eksport
 • MES
 • Rapportering/analyse
 • Pristilbud/estimater
 • Dokumentledelse
Kunnskapsstyring og digitale arbeidsanvisninger til produksjonen
Poka er en programvare for produsenter. Den brukes til kunnskapsdeling og feilsøking i produksjonen. Via nettbrett får brukerne enkel tilgang til en standardisert kunnskapsbase med veiledninger, prosedyrer, innstillinger og løsninger relatert til produksjonslinjer, arbeidsstasjoner og utstyr. Lær mer om Poka

Funksjoner

 • Kvalitetsstyring
 • Innkjøpsordrehåndtering
 • Produksjonsstyring
 • Sporbarhet
 • Dataimport/-eksport
 • MES
 • Rapportering/analyse
 • Pristilbud/estimater
 • Dokumentledelse
E2open er en skybasert driftsplattform i sanntid som orkestrerer de globale forsyningskjedene til verdens mest kjente merkevarer.
E2open skaper en mer tilkoblet, intelligent forsyningskjede. Det starter med å registrere og svare på behovs-, tilbuds- og leveringsbegrensninger i sanntid. Ved å samle data fra kunder, distribusjonskanaler, leverandører, kontraktprodusenter og logistikkpartnere, gjør Agile-forsyningskjedeplattformen det mulig for selskaper å bruke data i sanntid, med kunstig intelligens og maskinlæring for å fremme smartere beslutninger. Lær mer om E2open

Funksjoner

 • Kvalitetsstyring
 • Innkjøpsordrehåndtering
 • Produksjonsstyring
 • Sporbarhet
 • Dataimport/-eksport
 • MES
 • Rapportering/analyse
 • Pristilbud/estimater
 • Dokumentledelse
Complete EHS platform, customizable to your needs. Centralize data, simplify compliance, automate workflows, improve collaboration.
Track, analyze and report on your EHSQ processes. Improve collaboration: Involve stakeholders from different departments Centralize data: Quickly find any document you need Simplify compliance: Maintain a clean audit trail Improve processes: Create, implement and track EHSQ processes Lær mer om TenForce

Funksjoner

 • Kvalitetsstyring
 • Innkjøpsordrehåndtering
 • Produksjonsstyring
 • Sporbarhet
 • Dataimport/-eksport
 • MES
 • Rapportering/analyse
 • Pristilbud/estimater
 • Dokumentledelse
dicehub er en skybasert ingeniørsimuleringsprogramvare som muliggjør sanntids samarbeid og forhåndskonfigurerte maler.
dicehub er en skybasert ingeniørsimuleringsprogramvare som tilbyr et intuitivt brukergrensesnitt for å forenkle simuleringsarbeidsflyter. Den muliggjør samarbeid i sanntid for forbedret teamarbeid. dicehub tilbyr forhåndskonfigurerte maler for effektiv oppsett av simuleringer. Den tillater også skalering for å håndtere større simuleringer. Lær mer om dicehub

Funksjoner

 • Kvalitetsstyring
 • Innkjøpsordrehåndtering
 • Produksjonsstyring
 • Sporbarhet
 • Dataimport/-eksport
 • MES
 • Rapportering/analyse
 • Pristilbud/estimater
 • Dokumentledelse