Filtrer resultater (1)
Tilgjengelige land
Land hvor dette produktet er tilgjengelig. Merk: Kundestøtte er kanskje ikke tilgjengelig i dette landet.
Ingen produkter tilgjengelig i Norge
USA

Relaterte kategorier

1 resultater
Verktøy som analyserer eiendomsbilder og gateutsikter for å måle attraktivitet og vurdere den fysiske tilstanden til eneboliger.
QualityScore.ai er et API som analyserer eiendomsbilder og gateutsikter for å måle attraktivitet og vurdere den fysiske tilstanden til eneboliger og leiligheter. Lær mer om QualityScore.ai

Funksjoner

  • Kommentarbibliotek
  • Betalingsbehandling
  • Reparasjonsestimater
  • Frihåndsskisse