15 års erfaring med å hjelpe bedrifter
velge bedre programvare

Home Care Software

Programvare for hjemmehjelp hjelper ikke-medisinsk helsepersonell med planlegging, fakturering, journalføring, besøksverifisering og organisasjonsintern kommunikasjon.

2 resultater

Effektiviser planleggingen av hjemmepleien, øk produktiviteten, øk pasienttilfredsheten og driv et mer effektivt kontor.
Den skybaserte programvaren som er laget for mobil, ble designet fra grunnen av for å gi brukervennlighet med utrolig fleksibilitet. FieldAware gjør det mulig for hjemmesykepleiere å planlegge og administrere avtaler effektivt og levere best mulig pleie til pasientene. Nettbaserte apper for kontoret og mobilapper for helsepersonalet holder praksisen produktiv, nøyaktig og lønnsom. Programvaren kombineres med bransjens beste implementerings-, opplæring- og støttetjenester. Lær mer om FieldAware

Funksjoner

 • Forsikringsledelse
 • Klientstyring
 • Omsorgsplanstyring
 • Mobiltilgang
 • Lønnsadministrasjon
 • Pasientjournalbehandling
 • Elektronisk signatur
 • Kalenderbehandling
 • Tidsplanlegging
 • Samsvarsstyring
 • Aktivitetsdashbord
Hjemmepleie for eldre

Funksjoner

 • Forsikringsledelse
 • Klientstyring
 • Omsorgsplanstyring
 • Mobiltilgang
 • Lønnsadministrasjon
 • Pasientjournalbehandling
 • Elektronisk signatur
 • Kalenderbehandling
 • Tidsplanlegging
 • Samsvarsstyring
 • Aktivitetsdashbord