15 års erfaring med å hjelpe bedrifter
velge bedre programvare

Scholarship Management Software

Programvare for administrering av stipender hjelper utdanningsorganisasjoner med å samle inn og behandle søknader om økonomisk bistand og administrere fordeling av stipend.

1 resultater

Programvaren administrerer CSR-operasjonene som styrker organisasjoner med mer tid og data for å forsterke bedriftens sosiale påvirkning.
Optimy-løsningen hjelper profesjonelle innen sponsing, partnerskap, CSR, tilskudd og samfunnsinvesteringer med å oppnå bedre prestasjoner gjennom hele prosjektets livssyklus. Optimy har utviklet kundeorienterte løsninger som hjelper bedrifter med å samle prosjektforslag, velge de mest effektive handlingsplanene, håndtere alle aspekter ved hvert prosjekt, spore effekten av strategiene og rapportere på programresultatene. Lær mer om Optimy

Funksjoner

 • Statussporing
 • Søkersporing
 • Anbefalinger
 • Dataimport/-eksport
 • Poengsum
 • Tilskuddsforvaltning
 • Skjemaadministrasjon
 • Søkerportal
 • Dokumentgjennomgang
 • Nettskjemaer
 • Tilpassede spørsmål
 • Kommentarer/notater