15 års erfaring med å hjelpe bedrifter
velge bedre programvare

Succession Planning Software

Programvare for planlegging av etterfølgelse hjelper organisasjoner med å identifisere og utvikle egnede ansatte for alle de viktigste områdene i selskapet. Disse programmene bidrar til å beholde arbeidstalent og hjelpe organisasjoner med å utarbeide smidige overganger når det er nødvendig med en endring i ledelsen. For å unngå dobbelt arbeid i forbindelse med innsamling av data kan programvare for planlegging av etterfølgelse integreres med andre HR-programmer, som løsninger for talentforvaltning eller løsninger for vurdering av arbeidsprestasjon. For relaterte programvareløsninger, se programvare for talentforvaltning, programvare for administrering av arbeidsstyrke, programvare for opplæring og programvare for vurdering av arbeidsprestasjon.

4 resultater
Med Sympas programvare for ressursplanlegging kan du identifisere nåværende og fremtidige kompetansegap og være forberedt når de kommer. Lær mer om Sympa
Når det gjelder ressursplanlegging hjelper Sympas HR-system bedrifter med å kartlegge kompetanse. Bygg et globalt kompetansebilde og forutsi fremtidig rekruttering ved å analysere de riktige globale HR-beregningene. Sympa hjelper deg med å identifisere fremtidige kompetansegap, slik at du kan starte interne og eksterne rekrutteringsprosesser før det er for sent. Lær mer om Sympa

Funksjoner

 • "Hva om"-scenario
 • Karriereutvikling
 • Kompetansestyring
 • Ansattprofiler
 • Oppfølgingsledelse
 • Organisasjonskartlegging
 • Personaladministrasjon
 • Søkersporing
 • Suksesjonsplanlegging
 • Talentrekruttering
 • Intern talentmobilitet
Omfattende HCM, med fordeler, opplæring, rekruttering, lønn og samsvarsløsning pluss full rapporterings- og analysemulighet.
Sage People lar mellomstore og store bedrifter administrere sine høyt verdsatte ansatte gjennom et omfattende skybasert HCM (Human Capital Management). Det lar organisasjoner endre hvordan de rekrutterer, engasjerer, administrerer og utvikler de ansatte, fra lokal til multinasjonal skala. Sage People er bygget på den ledende Salesforce.com-plattformen, støttet av Sages mer enn 30 års erfaring med HR innen IT-administrasjon, kan raskt implementeres – vanligvis på rundt 90 dager – og er enkelt å bruke og tilpasse. Lær mer om Sage People

Funksjoner

 • "Hva om"-scenario
 • Karriereutvikling
 • Kompetansestyring
 • Ansattprofiler
 • Oppfølgingsledelse
 • Organisasjonskartlegging
 • Personaladministrasjon
 • Søkersporing
 • Suksesjonsplanlegging
 • Talentrekruttering
 • Intern talentmobilitet
Ta kontroll over de ansattes ferdigheter og kompetanser med AG5s programvare for ferdighetsstyring. Matriser som er enkle å opprette og dele.
AG5 hjelper bedrifter med å visualisere og lukke kompetansegapet sitt ved å tydelig kartlegge arbeidsstyrkens ferdigheter og kompetanse. Med AG5 kan du gå vekk fra kompliserte regneark, og skape klare, tydelige og revisjonssikre ferdighetsmatriser som gjør etterfølgerplanleggingen enkel og praktisk. Har du som mål å holde organisasjonen i forkant av den nye opplæringsrevolusjonen og ta tak i stadig skiftende talentbehov samtidig som du overholder kravene? AG5 er svaret. Lær mer om AG5 Skills Management Software

Funksjoner

 • "Hva om"-scenario
 • Karriereutvikling
 • Kompetansestyring
 • Ansattprofiler
 • Oppfølgingsledelse
 • Organisasjonskartlegging
 • Personaladministrasjon
 • Søkersporing
 • Suksesjonsplanlegging
 • Talentrekruttering
 • Intern talentmobilitet
Fleksibel løsning for samarbeidsbasert planlegging av etterfølgere og talentstyring fokusert på ferdigheter, læring og utvikling
SkillsBoard er den første kompetansebaserte 360°-løsningen for erstatningsplanleggings- og talentadministrasjonsløsningen med innebygd Enterprise Certifying og Portable Skills Passport. Med SkillsBoard kan du dra nytte av prediktive erstatnings- og læringsmodeller for å bygge opp planleggingen av etterfølgerne. Forutse fremtidens kompetanse og tilpass organisasjonen takket være kompetansebasert jobb og prosjektmatching. Engasjer de ansatte i etterfølgerplaner og vær åpen om forventningene. Lær mer om SkillsBoard

Funksjoner

 • "Hva om"-scenario
 • Karriereutvikling
 • Kompetansestyring
 • Ansattprofiler
 • Oppfølgingsledelse
 • Organisasjonskartlegging
 • Personaladministrasjon
 • Søkersporing
 • Suksesjonsplanlegging
 • Talentrekruttering
 • Intern talentmobilitet