15 års erfaring med å hjelpe bedrifter
velge bedre programvare

Olje og gass programvare

Programvare for olje og gass hjelper olje- og gasselskaper med alt fra leting og administrering av brønndata, til terminaladministrasjoner. De har funksjoner som omfatter reservoarsimuleringer, ressursestimeringer, leasinginformasjon, produksjons- og brønnlogger, terminaladministrasjon og mer. For relaterte produkter, se programvare for gruvedrift og programvare for anleggsmiddelbehandling.

2 resultater
Effektiviser serviceplanleggingen, øk produktiviteten, øk kundetilfredsheten og generer flere potensielle kunder i felten.
Den skybaserte programvaren er laget for mobil og er designet for å håndtere de kritiske behovene til olje- og gassorganisasjoner, inkludert oppgaveadministrasjon, sikkerhetsprotokoll, planlegging, aktivaadministrasjon og mer. Programvaren kombineres med bransjens beste implementerings-, opplæring- og støttetjenester. Lær mer om FieldAware

Funksjoner

 • Inventarstyring
 • Prosjektstyring
 • Ressurshåndtering
 • Arbeidsordrehåndtering
 • Tidsplanlegging
 • Vedlikeholdsstyring
 • Samsvarsstyring
 • Prognosering
 • Mobiltilgang
 • Rapportering og statistikk
 • Produksjonsstyring
 • Eiendelssporing
VelocityEHS ESG|EHS reduserer bedriftsrisiko ved å sikre at farene reduseres og at sløyfen er lukket for korrigerende handlinger
VelocityEHS ESG|EHS-programvaren brukes av en tredjedel av Fortune Global 1000 og tusenvis av andre selskaper på tvers av bransjer for å styre ulike HMS-programmer. Den nye VelocityEHS Accelerate Platform inkluderer muligheter for hendelseshåndtering, risikohåndtering, industriell hygiene, sikkerhetsadministrasjon, kjemikalieadministrasjon, revisjoner og inspeksjoner, handlingsadministrasjon, opplæring og læring, ergonomi, luft-, vann- og avfallshåndtering og beredskapstjenester. Lær mer om VelocityEHS

Funksjoner

 • Inventarstyring
 • Prosjektstyring
 • Ressurshåndtering
 • Arbeidsordrehåndtering
 • Tidsplanlegging
 • Vedlikeholdsstyring
 • Samsvarsstyring
 • Prognosering
 • Mobiltilgang
 • Rapportering og statistikk
 • Produksjonsstyring
 • Eiendelssporing