1 resultater
VelocityEHS ESG|EHS gjør det enkelt å spore, kontrollere og rapportere om kritiske utslipp, inkludert klimagasser, luft, vann og andre avfallsstrømmer.
VelocityEHS ESG|EHS Accelerate®-plattformen gjør det enkelt å spore og rapportere alle kritiske utslipp, inkludert klimagasser, luft, vann og annet avfall. Automatiser datainnsamlingen fra start i sanntid med OSIsoft© PI-integrering. Mat dataene dine inn i den hybride beregningsmotoren for å forenkle rapportering mot CAA Title V, CEPA, TRI, NPRI, NPI og NPDES/SWPPP-forskrifter. Bruk utslippsstrømmodellen til å kartlegge utslippsenheter, overvåkingsutstyr og utslippskilder. Lær mer om VelocityEHS

Funksjoner

  • Automatisk CO2-utregning
  • Utslippsinventar
  • Utslippsreduksjonsplanlegging
  • Utslippsovervåking
  • Utslippskvotehandel
  • Tillatelseshåndtering