15 års erfaring med å hjelpe bedrifter
velge bedre programvare

Chemistry Software

Programvare for kjemisk arbeid hjelper til med design, simulering og analyse innen kjemifeltet. I tillegg kan disse løsningene inkludere visualisering, kjemiske databaser, kjemiske ordbøker og verktøy for kjemisk navngivning. Programvare for kjemisk arbeid er knyttet til til Programvare for utvikling av dataassistert konstruksjon (CAD).

2 resultater
VelocityEHS ESG|HMS kjemikalieadministrasjon tilbyr ledende, mobil tilgang til sikkerhetsdatablader og etiketter, for alle dine behov for HAZCOM-samsvar (HAZCOM står for «Hazard Communication Standard»).
VelocityEHS ESG|HMS Accelerate®-plattformen gjør det enkelt for det globale teamet å spore sikkerhetsdatablader, lage etiketter på arbeidsplassen, samt gi tilgang og opplæring om kritiske HAZCOM-forskrifter. Bransjens største database med sikkerhetsdatablader og enkle verktøy for å be om og oppdatere dokumenter, bidrar til å følge regler på anlegget og holde dine ansatte trygge. Mobil tilgang betyr at dine ansatte er beskyttet online og offline, og effektiv sporing av kjemiske lager gir innsikt i ditt kjemiske fotavtrykk. Lær mer om VelocityEHS

Funksjoner

 • Eksempelledelse
 • Analysesertifikater
 • Rapportering og statistikk
 • ISO-standardstyring
 • Sporbarhet
 • Inventarstyring
 • Administrasjon av datalagring
 • Samarbeidsverktøy
 • Dataimport/-eksport
 • Samsvarsstyring
 • Styring av arbeidsflyt
 • Kvalitetskontroll
USIM PAC er den eneste lokale prosesssimuleringsprogramvaren på markedet som er i stand til å modellere hele verdikjeden for mineralprosessering: fra knusing til raffinering.
USIM PAC prosesssimuleringsprogramvare gjør det mulig å modellere gruve-til-fabrikk-kjeden fra knusing til raffinering i ett enkelt verktøy: 🔸detaljerte og konfigurerbare beskrivelser av materialet 🔸kraftig algoritme for avstemming av data 🔸 bibliotek med +150 prosesseringsenhetsmodeller USIM PAC legger til rette for: 🔸 dataavstemming 🔸 masse-, energi-, vann- og CO2-balanser 🔸 revisjon av industrielle prosesser 🔸 optimalisering av anlegg 🔸 sammenligning av scenarier 🔸 dimensjonering av utstyr 🔸 tekniske og økonomiske gjennomførbarhetsstudier Lær mer om USIM PAC

Funksjoner

 • Eksempelledelse
 • Analysesertifikater
 • Rapportering og statistikk
 • ISO-standardstyring
 • Sporbarhet
 • Inventarstyring
 • Administrasjon av datalagring
 • Samarbeidsverktøy
 • Dataimport/-eksport
 • Samsvarsstyring
 • Styring av arbeidsflyt
 • Kvalitetskontroll