15 års erfaring med å hjelpe bedrifter
velge bedre programvare

Calibration Management Software

Programvare for kalibreringskontroll automatiserer prosessen med overvåking og kalibrering av målere og andre hjelpemidler, slik at organisasjoner kan sikre jevn kvalitet og bedre ytelse. Disse programmene kan brukes av selskapet selv eller en tredjepart, til å administrere en fulltids kalibreringslab. Programvare for kalibreringskontroll gir ofte fjerntilgang til måleravlesninger, varslinger ved målinger som ligger utenfor tillatt område, planlegging av forebyggende vedlikehold og muligheten til å følge med på pågående arbeid for instrumenter og utstyr som er til reparasjon. Programvare for kalibreringskontroll er relatert til CMMS-programvare.

1 resultater

Lokal og nettbasert programvare utviklet for å administrere kvalitetsdrevne ressurser for ulike kunder av enhver størrelse.
Forbedre produktiviteten med utstyrsmaler, automatisk beregning av usikkerhet og bestått/ikke bestått datapunktavlesninger, automatiserte e-poster, alarmer og rapporter, strekkoding, sertifikater, klistremerker og pakksedler. Innebygde verktøy for å sikre samsvar med alle allment aksepterte standarder. IndySoft kan tilpasses for å støtte bedriftens flyt og databehov i stedet for å tilpasse virksomheten til programvaren. Seks språk som støtter global distribusjon. I sky eller lokalt. Lær mer om IndySoft

Funksjoner

  • Sertifikat-/etikettutskrift
  • Samsvarsstyring
  • Varsler/meldinger
  • Rapportering/analyse
  • Arbeidsordrehåndtering
  • Adgangskontroller/-tillatelser
  • Revisjonsstyring
  • Dokumentlagring
  • Inventarstyring