15 års erfaring med å hjelpe bedrifter
velge bedre programvare

Telecom Expense Management Software

Programvare for håndtering av telekommunikasjonskostnader automatiserer prosessen med overvåking, revidering og reduksjon av faktureringskostnader innen telekom. Disse programmene brukes av telefonsentraler, kundestøttesentre og andre organisasjoner til å måle, administrere, forutsi og optimalisere utgiftene relatert til telefonsystemene deres. Løsninger for håndtering av telekommunikasjonskostnader kan også brukes til å distribuere viktige ytelsesdata på tvers av selskapet samt prognostisering for investering i infrastruktur og bekjempelse av intern svindel. Programvare for håndtering av telekommunikasjonskostnader er relatert til fakturerings- og leveringsprogramvare og programvare for anropsregnskap.

Filtrer resultater (1)
Tilgjengelige land
Land hvor dette produktet er tilgjengelig. Merk: Kundestøtte er kanskje ikke tilgjengelig i dette landet.
Ingen produkter tilgjengelig i Norge
USA

1 resultater

Skalerbar faktureringsløsning med et anerkjent omdømme for håndtering av høykapasitets behandlingsbehov.
Skalerbar faktureringsløsning med et anerkjent omdømme for håndtering av høykapasitets behandlingsbehov. Lær mer om FastLink

Funksjoner

  • Fastlinje-kompatibilitet
  • Tilbakeførselssporing
  • Innkjøpsledelse
  • Mobillinjekompatibilitet
  • Intern kostnadsallokering
  • Kontraktsforhandlinger
  • Fakturering og regningsskriving
  • Anropsovervåking
  • Inventarstyring