15 års erfaring med å hjelpe bedrifter
velge bedre programvare

Manufacturing Execution Software

Systemer for produksjonsutførelse (MES-programvare) automatiserer prosesser som er nødvendige for produksjonsdrift. Programmene er utformet for å gi økt produktivitet og bedre kvalitet for produsenter gjennom måling, overvåking og styring av produksjonskontrollaktivitetene. MES-programvare har vanligvis også funksjoner for optimalisering, analyse og simulering, som hjelper med produksjonsplanlegging, lagerstyring og etterfylling av lageret. Systemer for produksjonsutførelse er relatert til programvare for planlegging av materialbehov og programvare for produksjonsplanlegging.

2 resultater
Sørg for at produksjonsprosessene fungerer effektivt, og at produktene leveres som lovet med NetSuite produksjon.
Ha tillit til produksjonsprosessen ved å implementere prosesser og systemer for å sikre kvalitet og konsekvens. NetSuite arbeidsordrer sørger for synlighet og kontroll over produksjonsprosessen og gir en metode for å formidle produksjonsplaner og arbeidsinstruksjoner direkte til produksjonsavdelingen. Kvalitetsstyring formaliserer og automatiserer retningslinjer som sikrer at råvarer og ferdigproduserte varer er innenfor spesifikasjonen. Oppretthold synlighet og administrer produksjonsprosesser som er utkontraktert. Lær mer om NetSuite

Funksjoner

 • Prognosering
 • Ordrehåndtering
 • Inventarstyring
 • Leverandørstyring
 • Leverandørkjedestyring
 • Sporbarhet
 • Sikkerhetsstyring
 • Produksjonsstyring
 • Ressurshåndtering
 • Kvalitetskontroll
Programmet gir en pakke integrerte apper med åpen kildekode for administrasjon av CRM, PoS, nettsteder, e-handel, salg, regnskapsføring, lagerstyring, HR, markedsføring med mer.
Odoo er en fullintegrert, tilpassbar programvare med åpen kildekode som er full av ekspertutviklede, brukervennlige forretningsapplikasjoner. Odoos intuitive database kan oppfylle de fleste av bedriftens behov, som CRM, salg, prosjekt, produksjon, lagerstyring og regnskapsføring, for å nevne noe. Odoo er en alt-i-ett-programvareløsning utviklet for å møte behovene til enhver bedrift, uavhengig av størrelse (og budsjett). Lær mer om Odoo

Funksjoner

 • Prognosering
 • Ordrehåndtering
 • Inventarstyring
 • Leverandørstyring
 • Leverandørkjedestyring
 • Sporbarhet
 • Sikkerhetsstyring
 • Produksjonsstyring
 • Ressurshåndtering
 • Kvalitetskontroll