15 års erfaring med å hjelpe bedrifter
velge bedre programvare

Home Care Software

Programvare for hjemmesykepleie hjelper til med fakturering, økonomi, kliniske aspekter, planlegging, pasientjournaler og pleiesteder innen hjemmesykepleie. Denne typen programvare tilbyr også nedtegnelser i pasientjournal, fakturering, forsikringskrav, lagerbeholdning og medikamentstyring. Programvare for hjemmesykepleie er relatert til programvare for langtidspleie, programvare for fakturering av helsetejenester, programvare for tidsplanlegging på medisinske institusjoner, programvare for elektroniske pasientjournaler og programvare for administrasjon av legekontorer.

2 resultater

Effektiviser planleggingen av hjemmepleien, øk produktiviteten, øk pasienttilfredsheten og driv et mer effektivt kontor.
Den skybaserte programvaren som er laget for mobil, ble designet fra grunnen av for å gi brukervennlighet med utrolig fleksibilitet. FieldAware gjør det mulig for hjemmesykepleiere å planlegge og administrere avtaler effektivt og levere best mulig pleie til pasientene. Nettbaserte apper for kontoret og mobilapper for helsepersonalet holder praksisen produktiv, nøyaktig og lønnsom. Programvaren kombineres med bransjens beste implementerings-, opplæring- og støttetjenester. Lær mer om FieldAware

Funksjoner

 • Pasientjournalbehandling
 • Elektronisk signatur
 • Tidssporing av klient
 • Omsorgsplanstyring
 • Kalenderbehandling
 • Mobiltilgang
 • Samsvarsstyring
 • Rapportering og statistikk
 • Fakturering og regningsskriving
 • Kravbehandling
 • Lønnsadministrasjon
 • Oppgavebehandling
MEDITECHs integrerte hjemmebehandlingsløsning støtter pasienter gjennom alle stadier av livet, inkludert tradisjonell hjemmebehandling og hospits.
MEDITECHs integrerte hjemmebehandlingsløsning støtter pasienter gjennom alle stadier av livet, og sørger for at de er trygge og ivaretas utenfor tradisjonelle akutte miljøer, inkludert hospits. Pasientinformasjon deles på tvers av MEDITECHs EHR, slik at behandlingsteamene kan se hele pasienthistorien og effektivt koordinere omsorgen. Løsningen bruker de nyeste regulatoriske protokollene til å veilede de riktige brukerne til å utføre oppgavene effektivt og nøyaktig fra kontoret eller pasientens hjem. Lær mer om MEDITECH Expanse

Funksjoner

 • Pasientjournalbehandling
 • Elektronisk signatur
 • Tidssporing av klient
 • Omsorgsplanstyring
 • Kalenderbehandling
 • Mobiltilgang
 • Samsvarsstyring
 • Rapportering og statistikk
 • Fakturering og regningsskriving
 • Kravbehandling
 • Lønnsadministrasjon
 • Oppgavebehandling