15 års erfaring med å hjelpe bedrifter
velge bedre programvare

Leverandørstyring -programvare

Programvare for leverandøradministrasjon hjelper til med å administrere kostnader, spore fremgang og rapportere om forholdet til tredjepartsleverandører og kvaliteten på produktene de leverer. Når en organisasjon bruker flere leverandører, kan programvare for leverandøradministrasjon forbedre produktiviteten og samarbeidet i leverandørprosjektene. Denne typen programvare inkluderer ofte å legge inn informasjon i databaser, leverandørscoring, funksjoner for forespørsler om forslag og tilbud samt ytelsessporing. Programvare for leverandøradministrasjon er relatert til programvare for kontraktsadministrasjon, programvare for forslagsadministrasjon, programvare for anskaffelser og programvare for innkjøp.

4 resultater
NetSuites innkjøpsløsning hjelper selskaper med å kjøpe varer og tjenester til best mulig pris og til rett tid.
Innkjøp kan være både tidkrevende og ineffektive, spesielt når forespørsler om varer og tjenester må behandles manuelt ved en kombinasjon av telefonsamtaler, e-poster, papirkataloger og faks. NetSuites innkjøpsløsning hjelper selskaper med å kjøpe varer og tjenester til best mulig pris og til rett tid, ved å spare de ansatte for verdifull tid med brukervennlige funksjoner, reduksjon av kostnader ved å kanalisere kjøp til godkjente leverandører, og forhåndsforhandlede kontrakter. Lær mer om NetSuite

Funksjoner

 • Ytelsesstatistikk
 • Transaksjonshistorikk
 • Selvbetjeningsportal
 • Sourcing-styring
 • Revisjonsspor
 • Leverandørbetaling
 • Onboarding
 • Offboarding
 • Samsvarsstyring
 • Fakturabehandling
 • Dokumentledelse
En administrasjonsløsning for leverandørbetalinger som automatiserer alle betalingsprosesser fra betalingsmottakerens opplæring til betalinger og avstemming.
Tipaltis administrasjonsløsning for leverandørbetalinger samler informasjon sikkert. Den proprietære regelmotoren drives av 26 000 globale regler og identifiserer betalingsproblemer før de oppstår for å redusere antallet betalingsfeil med 66 %. Reglene gjennomgår og validerer lokale bankrutedetaljer som SWIFT- og IBAN-koder basert på betalingsmottakerens land og betalingsmetode. Tipalti tar seg også av FATCA-skatteoverholdelse for deg, med digitaliserte skatteskjemaer, TIN-matching og 1099/1042-S skatteforberedelser. Lær mer om Tipalti

Funksjoner

 • Ytelsesstatistikk
 • Transaksjonshistorikk
 • Selvbetjeningsportal
 • Sourcing-styring
 • Revisjonsspor
 • Leverandørbetaling
 • Onboarding
 • Offboarding
 • Samsvarsstyring
 • Fakturabehandling
 • Dokumentledelse
OneTrust Vendorpedia er den største og mest brukte teknologiplattformen for å drive tredjepartsrisiko, sikkerhet og personvern
OneTrust Vendorpedia er den største og mest brukte teknologiplattformen for å drive tredjepartsrisiko-, sikkerhets- og personvernadministrasjon. Mer enn 5000 kunder bruker OneTrust til å tilby mest mulig dybde og bredde av enhver tredjeparts risiko-, sikkerhets- og personvernløsning. OneTrust Vendorpedia er utformet for å hjelpe organisasjoner med å administrere leverandørrelasjoner og integreres sømløst med hele OneTrust-plattformen, inkludert OneTrust Privacy og OneTrust GRC. Lær mer om OneTrust

Funksjoner

 • Ytelsesstatistikk
 • Transaksjonshistorikk
 • Selvbetjeningsportal
 • Sourcing-styring
 • Revisjonsspor
 • Leverandørbetaling
 • Onboarding
 • Offboarding
 • Samsvarsstyring
 • Fakturabehandling
 • Dokumentledelse
All informasjon, risiko og ytelse knyttet til leverandører er samlet på ett sted
Ivaluas løsning for leverandøradministrasjon bidrar til å oppnå: - 360-graders synlighet på tvers av all leverandørinformasjon og -aktivitet fra alle kilde-til-betaling-prosesser. - Fullstendig, pålitelig og oppdatert informasjon om leverandører. - Bedre samarbeid med leverandører fra design til levering. - Objektiv og subjektiv ytelse, overvåker KPI-er og hjelper leverandører med å forbedre seg der det er aktuelt. - En bedre forståelse av risiko og evne til å redusere leverandørrisiko med poengscore og varsler. Lær mer om Ivalua

Funksjoner

 • Ytelsesstatistikk
 • Transaksjonshistorikk
 • Selvbetjeningsportal
 • Sourcing-styring
 • Revisjonsspor
 • Leverandørbetaling
 • Onboarding
 • Offboarding
 • Samsvarsstyring
 • Fakturabehandling
 • Dokumentledelse